Strategische Agile Sessie

Visualiseren van de onderstroom

Strategische Agile Sessie

In één dag krijgt u inzicht in onderliggende patronen en problemen (de onderstroom) én welke interventies nodig zijn en gedragen worden. U leert hoe uw medewerkers feitelijk agile ervaren en wat, voor uw teams (en niet de agile coaches), cruciaal is voor succes.

De strategische agile sessie bestaat uit 2 varianten: de nulmeting en het leren van feedback. De eerste legt een basis en definieert uw de strategische aanpak.

In de tweede variant leert de organisatie de feedback van de mensen uit het systeem om te vormen tot gedragen inzicht en doorlopend aanscherpen van et actieplan.

Kwalitatieve data vormt de basis. U krijgt inzicht in wat mensen écht ervaren en vinden. De ervaringen die mensen bij de koffieautomaat met elkaar delen. Informatie die u niet in formele rapportages terugvindt. U krijgt zo een meer realistisch en scherper beeld hoe uw organisatie ervoor staat.

Na afloopt heeft u:

 • Een eerste opzet van uw strategische Agile aanpak
 • Acties en beslissingen waarmee u en uw teams direct mee aan de slag kunnen
 • Acties en beslissingen die door deelnemers worden (uit)gedragen
 • Inzicht in de belevingswereld van medewerkers en hun dagelijkse uitdagingen
 • Operationeel, tactisch en strategisch inzicht van de verander-uitdagingen
 • Inzicht in welke patronen en thema’s een belangrijke rol spelen
 • Meer verbonden besluit- en uitvoeringslaag

Indien de strategische agile sessie plaatsvindt als onderdeel van het doorlopend sturen zijn dit de bijkomende resultaten

 • Fijnmazig inzicht in welke Agile aspecten werken voor welke teams/waardeketens
 • Herijkte strategische Agile aanpak

Investering:

 • 2800 euro (10 deelnemers)
 • 1 dag
Meer weten?

Meer weten over deze dienst?
Download de whitepaper.

NL